Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 

OFERTA:
 
 

 

 

Elastyczność, możliwość rozbudowy

Respirator został stworzony z myślą o zastosowaniu nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci (o masie ciała powyżej 20 kg) i posiada kilka trybów pracy oraz HFT, przez co pozwala na zaspokojenie potrzeb szerokiej grupy pacjentów. Urządzenie wyposażone jest w duży, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, co nie tylko znacznie ułatwia obsługę urządzenia, ale również jest pomocne w interpretacji przebiegów fal.

 

Zaawansowany system NIV z technologią Auto-Trak

Zapewniając automatyczną adaptacyjną kompensację nieszczelności, wyzwalanie oddechu i cykli wydechowych, Auto-Trak zapewnia optymalną synchronizację w obliczu dynamicznych nieszczelności i zmieniającego się zapotrzebowania pacjentów. Tryby i opcje wentylacji nieinwazyjnej obejmują: S/T, AVAPS, PCV, CPAP z C-Flex, PPV i Auto-Trak Plus.

 

Oszczędność czasu

Predefiniowane ustawienia szpitalnych masek Philips pozwalają zaoszczędzić czas przy rozpoczęciu leczenia. Wystarczy wybrać w ustawieniach używaną maskę, a V60 Plus automatycznie skalibruje charakterystykę przepływu- wszystko dla lepszego monitorowania terapii.

 

 

Tryby wentylacji:

 

   Standardowe

 

 

HFT 

 

Terapia wysokoprzepływowa

 

CPAP

 

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

 

S/T

 

Wentylacja spontaniczna synchronizowana

 

PCV

 

Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

 

AVAPS

 

Wsparcie ciśnienia zapewniane przez średnią objętość

 

 

 

    Opcjonalne

 

 

PPV

 

Wentylacja z ciśnieniem proporcjonalnym

 

 

 

 

    Dokładność kontroli

 

Przepływ (dotyczy tylko HFT)..............................................10-80 l/min*

 

C-Flex...................................................................................... Wył, 1-3

 

CPAP...................................................................... od 4 do 25 cm H2O

 

EPAP.................................................................. ....od 4 do 25 cm H2O

 

IPAP....................................................................... od 4 do 40 cm H2O

 

Czas wdechu..........................................................od 0,3 do 3 sekund

 

Pmax (maks. IPAP w AVAPS)............................... od 6 do 40 cm H2O

 

Pmin (min. IPAP w AVAPS)................................... od 5 do 30 cm H2O

 

O2 (stężenie procentowe tlenu)............................................. 21-100%

 

Czas trwania RAMP.................................................... Wył. 5-45 minut

 

Częstość oddychania................................................. od 4 do 60 BPM

 

Czas narastania.................................................................... od 1 do 5

 

Docelowa objętość oddechowa w AVAPS............. od 200 do 2000 ml

 

Progi wyzwalające (triggery).................................... funkcja Auto-Trak

 

AVAPS docelowa objętość oddechowa...........od 200 do 2000 ml btps

 

Emax................................................................. od 0 do 100 cm H2O/l

 

Rmax................................................................ od 0 do 50 cm H2O/l/s

 

PPV%............................................................................ od 0 do 100%

 

Pmax (maksymalna granica ciśnienia PPV)......... od 5 do 40 cm H2O

 

Vmax (maksymalna granica objętości PPV).......... od 200 do 3500 ml

 

*Maksymalne możliwe do dostarczenia natężenie przepływu zmienia się w zależności od wielkości otworu kaniuli nosowej i oporu przewodu nosowego pacjenta.

 

    Alarmy*

 

Wysoka objętość oddechowa................................ od 200 do 3500 ml

 

Niska objętość oddechowa............................... Wył., od 5 do 1500 ml

 

Wysokie ciśnienie oddechowe...............................od 5 do 50 cm H2O

 

Niskie ciśnienie oddechowe..........................Wył., od 1 do 40 cm H2O

 

Niska wentylacja minutowa............................... Wył., od 1 do 99 l/min

 

Niskie ciśnienie wdechowe - czas zwłoki wdechowej.......od 5 do 60 s

 

Wysoka częstotliwość oddechów.............................. od 5  do 90 BPM

 

Niska częstość  oddechów......................................... od 4 do 89 BPM

 
* Uwaga: Alarmy pacjenta nie są dostępne w trybie HFT.

 

 

    Okno krzywych*

 

Krzywa ciśnienia................................................. od 0 do 50 cm H2O

 

Krzywa przepływu...................................... od -240 do 240l/min btps

 

Krzywa objętości.............................................. od 0 do 3500 ml btps

 

* Uwaga: W HFT dostępny jest tylko przebieg krzywej przepływu.

 

 

    Mierzone parametry*

 

PIP....................................................................... od 0 do 50 cm H2O

 

Przeciek od pacjenta/całkowity....................... od 0 do 200 l/min btps

 

Wyzwalanie ciśnieniem pacjenta.................................. od 0 do 100%

 

Częstotliwość oddychania........................................ od 0 do 90 BPM

 

Ti/Ttot............................................................................. od 0 do 91%

 

Wentylacja minutowa................................................ od 0 do 99 l/min

 

Objętość oddechowa............................................. od 0 do 3500 btps

 

* Uwaga: W HFT monitorowanie parametrów nie jest  są dostępne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl