Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 

OFERTA:
 
 

 

Wszechstronność i równowaga

Zaprojektowany z myślą o pacjentach znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii, respirator V680 umożliwia przejście z wentylacji inwazyjnej na nieinwazyjną bez konieczności stosowania urządzeń przełączających. Zapewniając ciągłe pomiary oporu dynamicznego, podatności, elastyczności i ciśnienia plateau w trybach inwazyjnym i nieinwazyjnym, respirator V680 spełnia potrzeby szerokiego kręgu pacjentów.

 

Przystosowuje się do pacjenta

V680 wykorzystuje autorską technologię Auto-Trak, która automatycznie dostosowuje się do wzorca oddechowego pacjenta i zapewnia wysoki poziom synchronizacji podczas nieinwazyjnej terapii. Inteligentny algorytm pozwala na automatyczną adaptacyjną kompensację przeciwków, wyzwalanie oddechu i cykli wydechowych, aby zapewnić synchronizację w obliczu przecieków i zmieniającego się zapotrzebowania pacjenta.

 

Łatwy w użyciu

Zaprojektowany tak, aby nauka obsługi i użytkowanie respiratora V680 była prosta i łatwa do opanowania. Respirator V680 ma ten sam wygląd i prosty interfejs użytkownika, co respirator V60.

 

 

Czuwa nad pacjentem

Urządzenie V680 jest wyposażone w technologię zaprojektowaną w celu ochrony pacjentów przed szkodliwymi zdarzeniami, w tym wentylacją bezdechu i wentylacją awaryjną w przypadku niedrożności obwodu. Aby zmniejszyć częstość występowania niewykrytych alarmów krytycznych, głośność alarmów wzrasta, gdy alarmy o wysokim priorytecie nie otrzymują szybkiej reakcji. Aktywny zawór wydechowy łagodzi nagłe zmiany w kontroli ciśnienia.

 

Dynamiczny pomiar oddechu

Obliczenia oporu (R) i zgodności (C) wykorzystują zaawansowane możliwości zdobywanie danych i przetwarzania sygnału, aby umożliwić dynamiczne oszacowanie tych parametrów. System nie tylko szacuje R i C wdechowe i wydechowe, ale także szacuje ciśnienie plateau zarówno w zastosowaniach inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych.

 

 

 

Tryby wentylacji

 

 

    Obwód jednoramienny

 

 

CPAP

 

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

 

S/T

 

Wentylacja spontaniczna synchronizowana

 

PCV

 

Wentylacja kontrolowana ciśnieniem

 

Apnea mode

 

Tryb bezdechu

 

AVAPS+

 

Wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości średniej

 

PPV

 

Wentylacja z ciśnieniem proporcjonalnym

 

 

 

    Układ dwuramienny

 

 

A/C-VCV

 

Wspomagana/kontrolowana wentylacja objętościowa

 

PSV

 

Wentylacja wspomagana ciśnieniowo

 

A/C-PCV

 

Wspomagana/kontrolowana wentylacja ciśnieniowa

 

SIMV-VCV

 

Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa objętościowa

 

SIMV-PCV

 

Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa ciśnieniowa

 

PRVC

 

Wentylacja kontrolowana objętościowo z regulacją ciśnienia

 

Apnea mode

 

Tryb bezdechu w trybach PSV oraz SIMV

 

 

 

 

    Okna krzywych

 

Krzywa ciśnienia............................................................od 0 d0 70 cm H20

 

Krzywa przepływu......................................................od -240 do 240 l/min

 

Krzywa objętości..............................................................od 50 do 3500 ml

 

Pętla F/V...................... .......od +/-10 do +/- 240 l/min. oraz od 50 do 3,5 L

 

Pętla P/V.............0<od 10 do 80cmH20 0>od 0 do -15 cmH20 od 50 do 3,5 L

 

 

    Alarmy

 

Wysoka częstość oddechów.......................................od 5 do 90 odd./min

 

Niska częstość oddechów...........................................od 1 do 89 odd./min

 

Wysoka objętość oddechowa.........................................od 50 do 3500 ml

 

Niska objętość oddechowa...............................................od 5 do 1500 ml

 

Wysokie ciśnienie wdechowe........................................od 5 do 70 cm H20

 

Niskie ciśnienie wdechowe...........................................od 1 do 60 cm H20

 

Wysoki przeciek................................................................od 1 do 99 l/min

 

Niski przeciek.......................................................................Automatyczny

 

Wysoka spont. objęt. oddechowa....................................od 50 do 3500 ml

 

Niska spont. objęto. oddechowa........................................od 5 do 1500 ml

 

Wysoka wymusz. objęt. oddechowa................................od 50 do 3500 ml

 

Niska wymusz. objęt. oddechowa......................................od 5 do 1500 ml

 

Wysokie cięnienie wydechowe.......................................od 1 do 15 cm H20

 

Wysoka objętość minutowa.............................................od 0,2 do 99 l/min

 

Niska objętość minutowa...............................................od 0,1 do 98,9 l/min

 

Czas odstępu między oddechami...................................od 1 do 60 sekund

 

% Poziom tlenu...............................................................................Wł./Wył.

 

 

    Tlen

 

FiO2................................................................................................21-100%

 

Usuwanie O2.....................................................................2 min. przy 100%

 

Zakres ciśnienia wejściowego O2............................................276-600 kPa

 

 

 Broszura PDF:

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl