Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 

OFERTA:
 
 

 

Kompensacja przecieków

 

Trilogy 202 posiada unikalną możliwość kompensowania przeciwkówzarówno w trybach ciśnieniowym, jak i objętościowym. Pozwala to na zastosowanie prostszych obwodów pasywnych, co pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty. Przez prostą zmianę jednego ustawienia można przełączyć aparat Trilogy 202 na obsługę pasywnych lub aktywnych obwodów oddechowych w celu uwzględnienia zmiany preferowanego typu wentylacji.

 

Auto-Trak poprawia synchronizację

 

Algorytm Auto-Trak poprawia synchronizację pacjenta z respiratorem, dostosowując parametry wentylacji do zmiennego rytmu oddychania i dynamicznych zmian przecieków w układzie oddechowym. Automatyczne funkcje wyzwalania, synchronizacji i kompensacji nieszczelności pomagają skrócić czas poświęcany na ustawienia wentylacji i dopasowywanie masek.

 

VCV z kompensacją przecieków poprawiają jakość wentylacji

 

Trilogy 202 oferuje wszystkie tradycyjne tryby wentylacji objętościowej: AC, SIMV z lub bez PS oraz CV. Trilogy 202 kompensuje przecieki w trybie objętościowym, co pozwala to na stabilniejsze dostarczanie pacjentowi objętości oddechowej nawet podczas wentylacji nieinwazyjnej lub w razie nieszczelności wokół rurki intubacyjnej.

 

Przenośna konstrukcja do transportu wewnątrz szpitala

 

Respirator Trilogy 202 można przenosić. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi wystarczającemu na 3 godziny pracy i drugiemu podłączanemu opcjonalnie wydłużającemu czas działania urządzenia o kolejne 3 godziny respirator można używać w obrębie całego szpitala. Urządzenie jest lekkie (5,6 kg) i ma wbudowany uchwyt do wygodnego przenoszenia.

 

Jednolite ustawienia do pracy w szpitalu jak i w domu

 

Wszystkie respiratory Trilogy do użytku domowego i szpitalnego mają nie tylko taki sam interfejs użytkownika, ale także identyczne tryby wentylacji i ustawienia. Pacjenci leczeni w domu mają możliwość korzystania z  urządzeń takich samych jak w szpitalach. Zapisane dane można pobierać do przeglądu i analizy trendów.

 

 

 

Tryby wentylacji:

 

 

   Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

 

 

CPAP
 
Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
 
S
 
Wentylacja spontaniczna
 
S/T
 
Wentylacja spontaniczna synchronizowana
 
T
 
Wentylacja synchronizowana
 
PC
 
Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia
 
PC-SIMV
 
Synchronizowana

 

 

   Wentylacja w trybie kontroli objętości

 

AC

Wetylacja wspomagana kontrolowana
CV
Wentylacja kontrolowana
SIMV
Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona

 

 

 

   Dokładność kontroli

 

 

IPAP
 
od 4 do 50 cm H2O
 
CPAP (obwody pasywne)
 
od 4 do 20 cm H2O
 
PEEP (obwody aktywne)
 

od 0 do 25 cm H2O

 
PEEP (obwody pasywne)
 
od 4 do 25 cm H2O
 
Czułość wyzwalana przepływem
 
od 1 do 9 l/min
 
Czułość cyklizacji przepływu
 
od 10 do 90%
 
Wspomaganie ciśnieniowe
 
od 0 do 30 cm H2O
 
Objętość oddechu
 
od 50 do 2000 ml
 
Częstość oddychania
 
od 1 do 60 BPM

 

Częstość oddychania (Tryb AC)

 

od 0 do 60 BPM

 

Czas wdechu

 

od 0,3 do 5 sekund

 

Czas narastania

 

od 0,1 do 0,6 sekund
   

 

 

 

 

   Alarmy

 

 

Odłączenie obwodu
 
Wył./10-60s
 
Bezdech
 
Wył./10-60s/4-60 BPM
 
Wysoka objętość oddechowa
 
Wył./ 50-2000 ml
 
Niska objętość oddechowa
 
Wył./ 50-2000 ml
 
Wysoka wentylacja minutowa
 
Wył./1-99 l/min
 
Niska wentylacja minutowa
 
Wył./ 1-99 l/min
 
Wysoka częstość oddechów
 
Wył./ 40-80 BPM
 
Niska częstość oddechów
 
Wył./40-80 BPM

 

 

   Tlen

FiO2

od 21 do 100%
Usuwanie O2
2 min przy 100%
Zakres ciśnienia wejściowego O2
od 276 do 600 kPa

 

 

   Mierzone parametry

 

 

Vte/Vti
 
od 0 do 2000 ml
 
Wentylacja minutowa
 
od 0 do 99 l/min
 
Częstotliwość oddychania
 
od 0 do 80 BPM
 
Szczytowy przepływ wydechowy
 
od 0 do 200 l/min
 
 
 
Oszacowana szybkość wydostawania się
powietrza przez nieszczelność
 
 
od 0 do 200 l/min
 
Szczytowe ciśnienie wdechowe
 
od 0 do 99 cm H2O
 
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
 
od 9 do 99 cm H2O
 
% oddechów wyzwalanych przez pacjenta
 
od 0 do 100%
 
Stosunek wdechu do wydechu
9,9-1:1-9,9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl