Wszechstronne rozwiązania dla terapii
szpitalnej i domowej
 
 
OFERTA:
 
 

 

Łatwość użytkowania:

 • Duży kolorowy wyświetlacz
 • Polskie menu
 • Intuicyjna obsługa

 

Efektywność:

 • Doskonała synchronizacja z pacjentem
 • Wiele trybów pracy
 • Hybrydowy tryb wentylacji AVAPS

 

Uniwersalność:

 • Zastosowanie trzech rodzajów obwodów: z zastawką i bez zastawki oddechowej
 • Dodatkowo obwód z proksymalnym ciśnieniem w drogach oddechowych
 • Mieszalnik tlenu z regulacją stężeń: 21-100%

 

Niezależność:

 • Bateria wewnętrzna
 • Bateria zewnętrzna
 • Okres działania na baterii: 6 godzin

 

Kontrola:

 • Zapis danych na karcie SD (2GB)
 • Dane ogólne przez okres 12 miesięcy
 • Dane szczegółowe przez 30 dni
 • Śledzenie danych o oddechu przez 72 h

 

 

Dane techniczne

 

Tryby wentylacji:

 

    Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

 

 

CPAP

 

Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

 

S

 

Wentylacja spontaniczna

 

S/T

 

Wentylacja spontaniczna synchronizowana

 

T

 

Wentylacja synchronizowana

 

PC

 

Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia

 

PC-SIMV

 

Synchronizowana

 

 

 

 

 

 

 

   Wentylacja w trybie kontroli objętości

 

 

AC

 

Wentylacja wspomagana kontrolowana

 

CV

 

Wentylacja kontrolowana

 

SIMV

 

Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona

 

 

 

   Dokładność kontroli

 

IPAP................................................................... od 4 do 50 cm H2O

 

CPAP (obwody pasywne)...................................od 4 do 20 cm H2O

 

PEEP (obwody aktywne)....................................od 0 do 25 cm H2O

 

PEEP (obwody pasywne)...................................od 4 do 25 cm H2O

 

Czułość wyzwalana przepływem...............................od 1 do 9 l/min

 

Czułość cyklizacji przepływu.................................... .od 10 do 90%

 

Wspomaganie ciśnieniowe.................................od 0 do 30 cm H2O

 

Objętość oddechu..................................................od 50 do 2000 ml

 

Częstość oddychania...............................................od 1 do 60 BPM

 

Częstość oddychania (Tryb AC).............................od 0 do 60 BPM

 

Czas wdechu.......................................................od 0,3 do 5 sekund

 

Czas narastania................................................od 0,1 do 0,6 sekund

 

 

    Alarmy

 

Odłączenie obwodu.......................................................Wył./10-60s

 

Bezdech........................................................Wył./10-60s/4-60 BPM

 

Wysoka objętość oddechowa.................................Wył./ 50-2000 ml

 

Niska objętość oddechowa.....................................Wył./ 50-2000 ml

 

Wysoka wentylacja minutowa....................................Wył./1-99 l/min

 

Niska wentylacja minutowa.................................... ..Wył./ 1-99 l/min

 

Wysoka częstość oddechów...................................Wył./ 40-80 BPM

 

Niska częstość oddechów........................................Wył./40-80 BPM

 

 

   Tlen

 

FiO2........................................................................... od 21 do 100%

 

Usuwanie O2........................................................... 2 min przy 100%

 

Zakres ciśnienia wejściowego O2........................od 276 do 600 kPa

 

 

    Mierzone parametry

 

Vte/Vti.......................................................................od 0 do 2000 ml

 

Wentylacja minutowa................................................od 0 do 99 l/min

 

Częstotliwość oddychania........................................od 0 do 80 BPM

 

Szczytowy przepływ wydechowy........................... od 0 do 200 l/min

 

Oszacowana szybkość wydostawania się

powietrza przez nieszczelność...............................od 0 do 200 l/min

 

Szczytowe ciśnienie wdechowe...........................od 0 do 99 cm H2O

 

Średnie ciśnienie w drogach oddechowych.........od 9 do 99 cm H2O

 

% oddechów wyzwalanych przez pacjenta...................od 0 do 100%

 

Stosunek wdechu do wydechu..........................................9,9-1:1-9,9

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Bjeska.pl